INSTAL·LACIONS / MANACOR

La clínica consta d’una sala d’espera per a cans i una per a moixos, una consulta de cans, una consulta de moixos, i dues sales de consulta auxiliars.

Disposem de sala de diagnòstic per imatge on comptam amb raigs X, ecografia i endoscòpia. Laboratori propi on realitzam les analítiques immediatament. Un quiròfan equipat amb la darrera tecnologia. Hospital amb capacitat per dotze animals amb accés a pati interior.

SALA D'ESPERA CANS

CONSULTA CANS

SALA D'ESPERA MOIXOS

CONSULTA MOIXOS

CONSULTA

CONSULTA

VENTA

QUIRÒFAN

SALA RX I ECOGRAFIA

HOSPITAL

LABORATORI

BIBLIOTECA

PASSADIS

PATI 01

PATI 02

PATI 03