Els animals amb els que convivim poden tenir paràsits tan externs (puces, paparres) com interns (cucs). Per això és molt recomanable que periòdicament desparasitem els nostres animals amb productes adequats.

La primera desparasitació per a cucs s’hauria de realitzar abans de la primera vacunació. És important que fins als 6 mesos de vida es desparasitin mensualment, i després a partir dels 6 mesos ja es po`den desparasitar cada 3 mesos.

Els productes de desparasitació interna no prevenen la infestació, sinó que eliminen els paràsits ja existents. Els cans i moixos que viuen lliures a una finca, jardí o que son caçadors, estan més exposats a ser parasitats.

Després de desparasitar s’ha de mirar si hi ha cucs als excrements, i si no n’hi ha, es pot desparasitar cada 3 mesos. En el cas de que n’hi hagués, la desparasitació s’ha de repetir seguint les indicacions del seu veterinari.