INSTAL·LACIONS / FELANITX

La clínica consta de dues sales d’espera i dues consultes. Un laboratori propi on realitzam les analítiques immediatament. Una sala de raigs X. Un quiròfan equipat amb la darrera tecnologia.

SALA D'ESPERA

CONSULTA

SALA D'ESPERA

CONSULTA

QUIRÒFAN

SALA RX

LABORATORI