EQUIP HUMÀ / MANACOR / XISCA LLULL

Xisca Llull

Graduada per la universitat de Saragossa l’any 2016. És membre d’AVEPA. Ha realitzat varies estàncies a l’estranger: PDSA , al Wanstead Veterinary Hospital de Londres i al servei d’oncologia del Royal Veterinary College. Ha assistit a varis congresos nacionals sobre medicina interna.

Es va incorporar l’octubre de 2016 al nostre equip.

Actualment està cursant un postgrau en cirugia de petits animals.